Σειρά Εκπαιδευτικά Παραμύθια

Ο κύριος Μάνος Μόνος ανήκει στα εκπαιδευτικά παραμύθια των εκδόσεων Κέδρος. Οι γνωστικοί στόχοι του  συγκεκριμένου παραμυθιού είναι κυρίως δύο:
  • η αντίληψη της καθημερινής διάστασης των μαθηματικών
  • η προσέγγιση των καταλήξεων των κύριων ονομάτων
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν 6 παιχνίδια - δραστηριότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται και με τις 5 μαθησιακές περιοχές του  Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο και συγεκριμένα με:
  • Γλώσσα (Αρχικό γράμμα ονομάτων, γραφή)
  • Μαθηματικά (αρίθμηση, απαρίθμηση, μέτρηση με αυθαιρετες μονάδες)
  • Δημιουργία και Έκφραση (παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι)
  • Μελέτη Περιβάλλοντος (γεωγραφία)
  • Πληροφορική (χρήση του ίντερνετ)
Καθώς είναι γραμμένες (οι δραστηριότητες) με τρόπο απλό και διασκεδαστικό  μπορούν να υλοποιηθούν στο σχολείο και στο σπίτι.